Про зміни в правовому полі з питань регулювання банківської діяльності

Національний банк Украины, Банковские истории15.04.2009 за №345/16361 в Міністерстві юстиції України зареєстровано постанову Правління Національного банку України від 23.03.2009 №159 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку». Дана постанова набере чинності з дня її офіційного опублікування.

Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 №516, доповнюється наступними нормами:

• банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених договорів банківського рахунку та договорів банківського вкладу (депозиту), зокрема, зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом;
• банк зобов’язується у разі невиконання (неналежного виконання) вимоги фізичної особи щодо повернення вкладу (депозиту) або його частини прийняти таку вимогу в письмовій формі та видати фізичній особі письмове повідомлення про невиконання цієї вимоги із зазначенням причин.

Банк також зобов'язується виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).