УКБС: “НБУ підготував неприємній сюрприз”

Асоціація “Український Кредитно-Банківський Союз” стурбована деструктивними діями НБУ, який на заключному етапі погодження проекту Податкового кодексу, без попереднього оприлюднення та обговорення з банківською спільнотою, змінив методикНу формування та використання банками страхових резервів та повідомив про її передачу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Така поведінка регулятора вносить елемент непередбачуваності та повної невизначеності у діяльність як суб‘єктів фінансового ринку, так і суспільства в цілому. Адже, аналізуючи проект кодексу державні органи та банківське співтовариство орієнтувались на порядок формування та використання резерву, що затверджений постановою НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

Враховуючи, що проект Податкового кодексу в частині списання безнадійної заборгованості посилається на вказану методику, виникає ситуація, коли ні Парламент, ні Уряд, ні банківська спільнота не мають повного розуміння про порядок формування та використання банківських резервів. За таких умов неможливо передбачити ймовірні негативні наслідки впливу цього документу на фінансову сферу.


Експерти УКБС зауважують, що як для національної економіки, так і для банківської системи (особливо в нинішніх умовах) документ, який установлює порядок формування та використання страхових резервів є основоположним, оскільки саме він визначає механізми зменшення проблемної заборгованості в портфелях банків та порядок врегулювання безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів.

Внаслідок відсутності ефективних механізмів списання безнадійної заборгованості, державний бюджет недоотримує надходжень від податку на прибуток. Наголошуємо, що існуючий обсяг проблемної заборгованості (на 01.09.2010р. становить – 85,2 млрд. грн., що складає 11,6% кредитного портфелю банківських установ та має тенденцію до постійного збільшення) суттєво обтяжує баланси банків та зобов’язує їх формувати колосальні резерви, частина яких відноситься на витрати, що, відповідно, зменшує прибуток фінустанов.


“Переконані, що Податковий кодекс, як документ прямої дії не повинен містити відсилочних норм на нормативні акти держорганів, які можуть непередбачувано, без урахування думки громадськості, їх змінювати, що, на жаль, вже стало звичною національною практикою. Це позбавляє як українські підприємства, так і іноземних інвесторів гарантій щодо стабільності умов ведення бізнесу в Україні,” – наголошує Генеральний директор Асоціації “Український Кредитно-Банківський Союз” Галина Оліфер.