Центральний апарат Держфінпослуг

Центральний апарат Держфінпослуг 
(01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3 info@dfp.gov.ua)

Прізвище, ім'я, по батькові
Телефон
Електронна пошта
Управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника
Начальник управління
Мелешко Сергій Вікторович
234-16-35
s_meleshko@dfp.gov.ua
Заступник начальника управління - начальник аналітичного відділу
Личман Тетяна Анатоліївна
234-16-35
t_lychman@dfp.gov.ua
Начальник відділу організаційної роботи
Брушко Валерій Ігорович
234-39-46
v_brushko@dfp.gov.ua
Управління розвитку ринків фінансових послуг та європейської і євроатлантичної інтеграції
Начальник управління
Лутак Микола Дмитрович
234-49-08
m_lutak@dfp.gov.ua
Заступник начальника управління - начальник відділу стратегії розвитку ринків фінансових послуг
Малий Роксолана Іванівна
234-49-08
r_malyy@dfp.gov.ua
Начальник відділу європейської та євроатлантичної інтеграції
Коноваленко Ірина Валеріївна
234-49-08
i_konovalenko@dfp.gov.ua
Начальник відділу управління проектами
Каліновська Олена Миколаївна
234-29-26
o_kalinovska@dfp.gov.ua
Департамент стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами
Член Комісії - директор департаменту
Заступник директора департаменту
Жила Надія Михайлівна
235-62-41
n_zhyla@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту - начальник відділу стандартів реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур
Логвіновський Віктор Георгійович
234-79-20
v_logvinovskiy@dfp.gov.ua
Начальник відділу стандартів оцінки ризиків і пруденційного нагляду
Завідувач сектору актуарних розрахунків
Грозава Кіра Савівна
Горенко Вадим Володимирович
234-50-05
234-50-05
k_grozava@dfp.gov.ua
v_gorenko@dfp.gov.ua
Начальник відділу стандартів корпоративного управління
Лавриненко Алла Валеріївна
234-04-19
a_lavrinenko@dfp.gov.ua
Начальник відділу стандартів бухгалтерського обліку аудиту і оподаткування

Департамент реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур
Член Комісії – директор департаменту
Михайленко Сергій Михайлович
235-53-37
s_mihaylenko@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту
Чабан Віктор Денисович
235-53-37
v_chaban@dfp.gov.ua
Начальник відділу
Тугай Ірина Миколаївна
234-89-63
i_tugay@dfp.gov.ua
Начальник відділу реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур недержавних пенсійних фондів, компаній зі страхування життя та медичного страхування
Поліщук Олександр Володимирович
235-00-68
o_polishchuk@dfp.gov.ua
Начальник відділу реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур кредитних установ та бюро кредитних історій
Ярина Надія Федорівна
234-89-63
n_yaryna@dfp.gov.ua
Начальник відділу реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур фінансових компаній
Соколова Ірина Володимирівна
234-60-48
i_sokolova@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту – начальник відділу ведення реєстру фінансових установ
Клименко Наталія Сергіївна
234-89-63
n_klimenko@dfp.gov.ua
Департамент пруденційного нагляду
Член Комісії – директор департаменту
Тимощук Ольга Валеріївна
235-51-31
o_tymoshchuk@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту

Заступник директора департаменту – начальник відділу формування аналітичних та статистичних даних ринку фінансових послуг
Христолюбська Юлія Петрівна
234-71-31
j_khristolubska@dfp.gov.ua
Начальник відділу пруденційного нагляду за страховими компаніями, які здійснюють ризикові види страхування та страховими посередниками
Мельникова Наталя Володимирівна
235-06-07
n_melnikova@dfp.gov.ua
Начальник відділу пруденційного нагляду в системі НПЗ та за компаніями зі страхування життя і медичного страхування
Рапута Жанна Віталіївна
234-71-31
j_raputa@dfp.gov.ua
Начальник відділу пруденційного нагляду за кредитними установами та фінансовими компаніями
Драган Тарас Михайлович
234-99-43
t_dragan@dfp.gov.ua
Інспекційний департамент
Член Комісії – директор департаменту
Чурсін Олександр Вікторович
234-10-94
o_chursin@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту
Чікунова Тетяна Аркадіївна
235-20-58
t_chikunova@dfp.gov.ua
Начальник відділу інспектування страховиків, які здійснюють ризикові види страхування та страхових посередників
Колєснікова Наталія Олексіївна
235-20-58
n_kolesnikova@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту - начальник відділу інспектування недержавних пенсійних фондів, компаній зі страхування життя і медичного страхування
Романенко Сергій Анатолійович
234-99-07
s_romanenko@dfp.gov.ua
Начальник відділу інспектування кредитних установ
Балабаєва Інга Едуардівна
234-72-39
i_balabayeva@dfp.gov.ua
Начальник відділу інспектування фінансових компані
Бардишева Олена Миколаївна (с/в)
234-10-94
o_chursin@dfp.gov.ua
Начальник Першого інспекційного відділу (м. Київ)
Віговський Михайло Вікторович
239-72-90
m_vigovsky@dfp.gov.ua
Заступник начальника Першого інспекційного відділу (м. Київ)
Лилак Роман Васильович
239-72-90
r_lylak@dfp.gov.ua
Начальник Другого інспекційного відділу (м. Дніпропетровськ)
49006, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,52, тел. 8 (0562) 31-27-91
Кудлай Віктор Павлович

Заступник начальника Другого інспекційного відділу (м. Дніпропетровськ)
49006, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська,52, тел. 8 (0562) 31-27-91
Козлова Тетяна Володимирівна

Начальник Третього інспекційного відділу (м. Донецьк)
83100, м.Донецьк, вул.Університетська, 89, тел. 8 (062) 305-76-12, 305-74-62
Григорюк Валентина Миколаївна

Заступник начальника Третього інспекційного відділу (м. Донецьк)
83100, м.Донецьк, вул.Університетська, 89, тел. 8 (062) 305-76-12, 305-74-62
Харакоз Сергій Анатолійович

Перший інспекційний сектор (м. Луганськ)
91053, м.Луганськ, вул. 50-річчя Утворення СРСР, 22, офіс 807, 808
тел. 8(0642) 58-10-66
Шкарупа Тетяна Іванівна

Начальник Четвертого інспекційного відділу (м. Львів)
79008, м.Львів, вул.Винниченко, 3, ф.8 (0322) 741308
Загіней Людмила Сергіївна

Заступник начальника Четвертого інспекційного відділу (м. Львів)
79008, м.Львів, вул.Винниченко, 3, ф.8 (0322) 741308
Пастернак Ірина Богданівна

Завідувач Другим інспекційним сектором (м. Сімферополь)
95034, м.Сімферополь, вул.Київська, 81, к.122 тел.27-15-00
Соболєва Марина Михайлівна

Начальник П'ятого інспекційного відділу (м. Одеса)
65107, м.Одеса, вул.Канатна, 83, каб.1116, тел. 8 (048) 728-14-04
Говенко Павло Миколайович

Начальник Шостого інспекційного відділу (м. Харків)
61022, м.Харків, пл.Свободи, 5 8 (057) ф.705-13-16
Кіщак Зінаїда Геннадіївна

Заступник начальника Шостого інспекційного відділу (м. Харків)
61022, м.Харків, пл.Свободи, 5 8 (057) ф.705-13-16
Деревенських Ганна Євгеніївна

Департамент тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ
Член Комісії - директор департаменту
Третьякова Галина Миколаївна
235-50-36
g_tretyakova@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту
Сильчук Віталій Артемович
234-31-94
v_sylchuk@dfp.gov.ua
Заступник директора департаменту - начальник відділу організації роботи з тимчасовими адміністраторами
Сергієнко Надія Григорівна
235-09-10
n_sergiyenko@dfp.gov.ua
Начальник відділу
Лапаєва Наталія Олександрівна
234-31-94
n_lapayeva@dfp.gov.ua
Начальник Відділу рекапіталізації та санації фінансових установ
Овсянников Дмитро Володимирович
234-31-94
d_ovsyannikov@dfp.gov.ua
Начальник Відділу консолідованого нагляду за фінансовими групами та фінансовими конгломератами
Войтенко Юрій Олексійович
234-31-94
y_voytenko@dfp.gov.ua
Управління правового забезпечення
Начальник управління

Начальник Нормативно-експертного відділу
Мороз Ольга Леонідівна
235-07-05
o_moroz@dfp.gov.ua
Заступник начальника управління – начальник відділу правозастосування та представництва у судах
Ткаченко Галина Петрівна
234-93-62
g_tkachenko@dfp.gov.ua
Начальник відділу правового забезпечення дозвільних процедур
Алєйник Олена Сергіївна
234-93-62
o_aleynik@dfp.gov.ua
Адміністративно-господарське управління
Начальник управління
Борщенко Олександр Йосипович
234-81-90
o_borschenko@dfp.gov.ua
Заступник начальника управління - начальник відділу планування, бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер
Смірнова Лариса Василівна
234-81-90
l_smirnova@dfp.gov.ua
Начальник відділу господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення
Джурін Валерій Петрович
235-13-10
v_dgurin@dfp.gov.ua
Начальник відділу комп'ютерних технологій
Двойленко Іван Володимирович
234-31-94
i_dvoylenko@dfp.gov.ua
Сектор зв’язків з громадськістю та протоколу
Завідувач сектором
Стесіна Ольга Вікторівна
234-68-60
o_stesina@dfp.gov.ua
Відділ внутрішнього аудиту та фінансового моніторингу
Начальник відділу внутрішнього аудиту та фінансового моніторингу
Работін Михайло Вікторович
235-51-06
m_rabotin@dfp.gov.ua
Відділ кадрового забезпечення і державної служби
Начальник відділу
Максюта Наталія Дмитрівна
234-91-70
n_maksiuta@dfp.gov.ua
Заступник начальника відділу
Качур Людмила Федорівна
234-91-70
l_kachur@dfp.gov.ua
Завідувач сектором навчання

Відділ діловодства і контролю
Начальник відділу
Самолевський Володимир Петрович
234-02-24
v_samolevskiy@dfp.gov.ua
Заступник начальника відділу
Новіков Анатолій Олексійович
234-02-24
a_novikov@dfp.gov.ua
Завідувач сектором контролю
Біленька Ірина Миколаївна
234-02-24
i_bilenka@dfp.gov.ua