Украина не Европа, олигархи тоже люди - Стенограмма заседания ВР по законопроекту 0884

Украина не Европа, олигархи тоже люди - Стенограмма заседания ВР по законопроекту 0884Так, шановні колеги, переходимо до розгляду закону у другому читанні. Є пропозиція розглянути, а після того оголосити перерву. Розглядається законопроект за номером 0884 (друге читання). Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків). Так, від комітету у нас Полунєєв Юрій Володимирович, будь ласка. Регламент - у вас три хвилини вступне, а потім ідемо по статтях.

ПОЛУНЄЄВ Ю.В
ПОЛУНЄЄВ Ю.В
ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Шановний Голово, шановні народні депутати! Необхідність прийняття Закону про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності регулювання діяльності банків обумовлюється низкою важливих причин.

По-перше, це необхідність приведення Закону України «Про банки і банківську діяльність» у відповідність до законодавства Євросоюзу та інших законів України. Крім того, прийняття змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» з питань забезпечення розкриття інформації про реальних власників банків є одним із зобов’язань української сторони, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику, укладеним в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом Програми «Стенд-бай».

Законопроект готувався до другого читання робочою групою при Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради, до складу якої входили народні депутати України, представники Національного банку України, банківських асоціацій та фахові експерти. Було проведено близько 10 засідань, як в комітеті, так і в Національному банку України. Варто відмітити, що до підготовки законопроекту до другого читання залучалися також експерти міжнародних організацій Євросоюзу.

Можна констатувати: що текст підготовленого до другого читання законопроекту в повній мірі узгоджений з положеннями базельських принципів та Директиви ЄС про кредитні установи, враховує коментарі та рекомендації Міжнародного валютного фонду і Світового банку, та погоджений із фаховими експертами.

Проект передбачає, зокрема наступне. Запроваджується механізм та процедури виявлення реальних власників банків, до них встановлюється конкретні спеціальні вимоги. Розширюється обсяг інформації про власників істотною участю в банку, яка має надаватися клієнтам, опубліковуватися та посилюється відповідальність власників за приховування інформації про себе. Змінюється процедура набуття та збільшення істотної участі у банку. І законопроект передбачає зміну цього порядку на.. по відомчій, за яким особа, яка має намір здобути істотну участь в банку, за три місяці до набуття або збільшення зобов’язана повідомити про це Національний банк України. Разом із повідомленням подається повний пакет документів, що дає змогу ідентифікувати заявника і зробити висновок про його ділову репутацію та фінансовий стан. Встановлюється розмір мінімального статутного капіталу банків, що викликано, в першу чергу, необхідністю захисту споживачів фінансових послуг і клієнтів банку. Комітет рекомендує прийняти законопроект України про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків) у другому читанні та в цілому. Просимо підтримати цей законопроект.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, якщо я правильно зрозумів, а ні, то мене поправите, усі поправки за виключенням 20 і 23 поправки колеги Аржевітіна враховані.

ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Правильно?
ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Так. Це так.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, будь ласка, Аржевітін по 20 поправці, прошу.

АРЖЕВІТІН С.М.
АРЖЕВІТІН С.М. Шановні народні депутати, хотів би вам нагадати, що минулого разу цей законопроект ми зняли тільки із-за того, що була порушена стаття 116 Регламенту. Нічого з того часу не відбулося. А тепер по суті. Це для стенограми.

Моя правка № 20 була розроблена на пропозицію Президента України, вірніше, до його Програми економічних реформ, де Президент України Віктор Янукович сказав, що треба підняти власні капітали комерційних банків. Відповідно до цього я прописав норму.

Хотів би нагадати, що це дуже розумно з точки зору програми Президента. Так живе Європа, яка стабільність і надійність банківської системи визначає не показником статутного капіталу, а показником саме достатності капіталу, тобто регулятивного капіталу. Я це і розробив. Тому я прошу, шановні, підтримати мою пропозицію, враховуючи, що вона випливає із програми Президента України Віктора Януковича.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прихильників Президента більшає. Так, яка думка комітету?

ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Комітет розглянув пропозицію Станіслава Михайловича і вважає, що та позиція, яка викладена в законопроекті, є вірною. Але є на цю тему, є зауваження народного депутата Воропаєва.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, давайте ми спочатку визначимось із 20 поправкою, а потім я надам Воропаєву із 23-ї. Значить комітет не підтримує цієї поправки. Автор наполягає. Я ставлю на голосування 20 поправку Аржевітіна. Прошу визначатися.

За-35. Поправка не підтримана. І будь ласка, 23 поправка, Аржевітін.

АРЖЕВІТІН С.М.
Шановні народні депутати! Я так розумію, що вам сьогодні буде запропоновано, щоб змінити 500 мільйонів статутного капіталу для діючих, для новостворених банків, я так розумію, на 120 мільйонів для банків всіх. То хотів би нагадати, що моя пропозиція в 23 статті якраз стосувалась про те, що ми повинні говорити про регулятивний капітал, а не про статутний капітал.

І хотів би нагадати статистику. Що сьогодні, якщо ми будемо говорити про 120 мільйонів статутного капіталу, не виконують 75 банків. І це збільшення майне на 70 відсотків. Це в умовах кризи потрібно буде знайти майже 4 мільярди.

Я хотів би нагадати, що знову ж таки в Європі є 50 мільйонів гривень. У нас тут буде пропонуватись сьогодні 120 мільйонів гривень. І в Європі дають 8 років. У нас планується до 3 років. Тому при голосуванні за цю норму я прошу теж врахувати мої коментарі.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, думка комітету?

ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Україна, на жаль, ще не Європа. І якість банківського капіталу в Україні, а також якість активів сильно відрізняються. Тому комітет вважає, що необхідно підвищувати розмір статутних капіталів банків, в першу чергу для того, щоб захищати банківських клієнтів. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Заспокойтесь. Юрій Володимирович, давайте тільки не будемо вживати терміну, що Україна – це не Європа. Україна знаходиться в центрі Європи. Так, я ставлю 23 поправку Аржевітіна на голосування. Прошу визначатись.

За-44. Не підтримано.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перед голосуванням від фракції немає за Регламентом. Будь ласка, яке зауваження Воропаєва, до якої статті? Прошу.

ВОРОПАЄВ Ю.М.
Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что неоднозначно воспринято в нашем обществе предложение об увеличении уставного капитала банков до 500 миллионов гривен. И поэтому, для того, чтобы снять напряжение, мы, я предлагаю следующее. Я предлагаю в двух, в статье 24, это страница 15 таблицы.

ГОЛОВУЮЧИЙ. До якої поправки? Номер поправки?
ВОРОПАЄВ Ю.М. Это поправка 16. Шпенов, Полунеев авторы.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона врахована, так.

ВОРОПАЄВ Ю.М.
ВОРОПАЄВ Ю.М. Да, она врахована. Я предлагаю заменить цифру 500 миллионов гривен на 120 миллионов гривен. И аналогично же поступить со статьей, со статьей 31. (Шум у залі) Со статьей 31 Закона, это поправка 19 Шпенов и Полунеев.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, шановні колеги! Це по Регламенту, тому що народні депутати мають право робити зауваження до тих поправок, які враховані і висловлювати свої пропозиції. Тобто вона врахована. Вона врахована, але кожен має право заперечити щодо врахування цієї поправки, бо приймає закон, приймає закон не комітет, а приймає закон Верховна Рада. Тому, давайте, будь ласка, обговоримо цю пропозицію, цю пропозицію. Прошу записатись, прошу записатись від фракцій. Так, будь ласка, Єфремов.

ЄФРЕМОВ О.С.
Уважаемые коллеги, уважаемый Адам Иванович! Я бы обратил внимание на то предложение, с которым выступил Воропаев, только там требуется еще уточнение. Ну, во-первых, мы должны понимать, что в Европе существует 5 миллионов евро уставной капитал – мы увеличиваем свои банки до 10 миллионов евро, это первое.

Второе, для того, чтобы реально банки могли пройти эту процедуру, необходимо какое-то время. Насколько я понимаю, там прописана процедура трехлетнего периода для того, чтобы эту норму можно было ввести как действующую.

Если это все действительно есть в той поправке, которую Воропаев сказал, ее можно было бы поддержать и согласиться, в окончательном варианте принять этот закон. Спасибо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Юрій Кармазін.

КАРМАЗІН Ю.А.
КАРМАЗІН Ю.А.
Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, чотири роки цей закон зараз мусується. І зараз направлений на знищення українських банків. Я проти врахування поправки номер 16 і прошу колегу Аржевітіна дообгрунтувати цю пропозицію.
Прошу передати йому слово, Аржевітіну. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово не передається, але у Аржевітіна одна хвилина, будь ласка.

АРЖЕВІТІН С.М.
Шановні народні депутати, пропозиція Воропаєва і те, що виступав депутат Єфремов, можна прийняти тільки лише за однієї умови, якщо у Прикінцевих положеннях буде термін не 3 роки, не 2 роки, а буде термін 5 років, і я приведу чому, аргумент.

Сьогодні цю норму не виконує 75 банків. 75 банків. Їм потрібно 4 мільярди гривень в умовах кризи наростити за ці 2-3 роки, що є майже нереальним. І я хотів би нагадати, що у цих банках, 75 банках, десятки мільярдів вкладень українських наших громадян, десятки мільярдів вкладень на депозитах юридичних осіб. В умовах кризи, я думаю, термін лише не менше 5 років може бути прийнятним.

Для відома. Якщо у Європі відбувається збільшення на 30 відсотків, то відповідно до Базеля-3 в Європі додають не менше 8 років. Я вас прошу, давайте норму «5 років» і це може бути хорошим компромісом.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондаренко Володимир.
БОНДАРЕНКО В.Д.
Ляшко.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ляшко.

ЛЯШКО О.В
ЛЯШКО О.В.
Олег Ляшко. Шановний Олександре Сергійович Єфремов, шановний Олександре Сергійовичу, я хочу звернутись до вас. Зайве, очевидно, вашій фракції, яка протягує цей закон, говорити про те, що цей закон дозволить монополізувати банківський ринок.

Я хотів би сказати про інше. Зараз йдеться про питання мільйонів українських громадян. Ото ці банки, які грохнуться після прийняття цього закону, там тримають свої вклади майже 4 мільйони українських громадян. Я хочу, щоб перед тим, як ви зараз будете голосувати, щоб ви чітко це усвідомлювали, що своїм голосуванням, виставляючи оці 120 мільйонів гривень там банківського капіталу чи 500 мільйонів, чи 120, як запропонував колега Воропаєв, ви фактично знищуєте ці банки, і як наслідок страждатимуть люди, які сьогодні працюють і обслуговуються в цих банках. Я хочу, щоб ви чітко це розуміли. Бо ви вже давали дозволи людям кредити валютні отримувати, сьогодні мільйони людей не можуть вернуть ці кредити. Тепер ви фактично …

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, думка комітету.

ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Комітет вважає, що пропозиція депутата Воропаєва може бути підтримана, і якраз вона направлена на те, щоби врахувати, з одного боку, врахувати, з одного боку, дійсно, інтереси цих банків, про які говорив депутат Аржевітін, з іншого боку, ми керуємося тим, що якраз слабі і недокапіталізовані банки є загрозою для наших вкладників, і саме їх треба посилити. 3 роки достатні для того, щоби ці банки або збільшили капітал, або злилися, або знайшли собі інвестора. І ця поправка якраз приймається в інтересах людей. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу заспокоїтись, олігархи також люди.

Шановні колеги, будьте уважні. Поступило зауваження до 16 поправки. Колега Воропаєв наполягає на тому, щоб ми проголосували її підтвердження. Тобто комітет врахував її, у народного депутата є заперечення. Тому відповідно до Регламенту я ставлю на голосування пропозицію. Хто за те, щоб підтримати враховану комітетом 16 поправку, де сума йде про 500 мільйонів гривень, прошу визначатись.

За-0. Ніхто не підтримав.

Шановні колеги, давайте ми таким чином поступимо, що 16-е і 19-е вони пов`язані і весь текст. Те, що ми проголосуємо, ми 500 мільйонів не підтримали по всьому тексту, тому що не пройшла ця поправка. Тому, коли редакційно будуть уже працювати у Головному юридичному управлінні і в комітеті, це врахують, щоб ми не голосували… ну кожну сторінку. Ми концепцію з вами визначаємо.

Тепер, будь ласка. Значить, 500 мільйонів не пройшло. Була пропозиція колеги Воропаєва, щоб цифру 500 мільйонів замінити 120 мільйонів. Я ставлю пропозицію про статутний фонд… капітал банку у сумі… Так, Воропаєв, будь ласка.

Роки – це інша пропозиція. Почекайте, спочатку ми з цифрою… із сумою визначимося.

ВОРОПАЄВ Ю.М.

Я предлагаю отдельно проголосовать 16-ю правку и отдельно проголосовать 19-ю правку. Потому что они… 16-я имеет отношение к капиталу филии иноземных банков, а 19-я имеет к уставному капиталу украинских банков. Поэтому давайте мы отдельно и там, и там проголосуем цифру 120 миллионов вместо 500.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Миколайович, ви мабуть мене погано чули. Я сказав, що цифра «500» не проходить. Ту цифру, яку ми зараз проголосуємо, вона буде по всьому тексту: і в 16-ій, і в 19-ій поправці. Зрозуміли? Да. тобто цифру, яку ми з вами визначимо, вона буде встановлена для усього тексту закону. Я ставлю на голосування пропозицію щодо суми 120 мільйонів гривень. Прошу визначатися.

За-207. Не підтримана пропозиція.

Так, почекайте. Тепер була ще одна пропозиція, яка кореспондується із сумою. Мова йде про те на скільки років встановити, дати можливість привести банкам свій статутний капітал до цифри, яку ми встановимо. Одна пропозиція була – 3 роки, інша пропозиція була – 5 років. Тому я ці пропозиції буду ставити на голосування. Я ще раз повторюю, хто вносить таку пропозицію?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, Ляшко наполягає ще на третій пропозиції – вісім років. (Шум у залі) Значить, шановні колеги, будемо, будемо визначатися і ставити на голосування. Будемо ставити на голосування пропозиції: три роки, п’ять років і вісім років в порядку поступлення пропозицій.

Хто за те, щоб на три роки, прошу визначатися.

За-211. Так, п’ять років, прошу визначатися.

За-226. Таким чином, шановні колеги, пройшла пропозиція

Уже не буде, тому що голосування ставиться до того моменту, поки не набирає позитивного результату, є позитивний результат, далі ми не голосуємо. Значить, ми з вами проголосували за п’ять років.

Тому давайте зараз поступимо таким чином і звучала така пропозиція, щоб врахувати 120 мільйонів і п’ять років. Прошу голосувати за цю пропозицію: 120 мільйонів і п’ять років. (Шум у залі) Сто двадцять і п’ять, прошу голосувати. Голосуємо.

За-209

Так, шановні колеги. (Шум у залі) Я прошу заспокоїтись, прошу заспокоїтися. Ми з вами вирішили термін – 5 років. Тепер нам залишилося визначити цифру. Прошу записатися з приводу цифри, а потім ми послухаємо думку комітету. Прошу записатися.

Будь ласка, Шкіль.
ШКІЛЬ А.В. Соболєву передайте, будь ласка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон Соболєва прошу включити.

СОБОЛЄВ С.В.
СОБОЛЄВ С.В.
Соболєв, "БЮТ – "Батьківщина", партія "Реформи і Порядок".
Шановні колеги, чим ми зараз займаємося? Ми хоч уявляємо, що зараз голосується у сесійні залі з голосу? Півмільярда, 120 мільйонів, хтось каже – мільярд, хтось – 50. Та де тут голова Національного банку, щоб ми хоч в очі йому подивилися, щоб він прозвітував, що за кожною цифрою стоїть – доля мільйонів наших співгромадян чи десятки тисяч підприємств, які мають гроші безпосередньо в комерційних банках. Всі чудово розуміють, що зараз відбувається.

Деякі банки українські готові далі до продажу іноземцям. Чим вище буде розмір в 500 мільйонів, як це передбачається, тим легше їх буде продати. Бо заснувати такі банки буде важко. Тому ті, хто не голосували, повинні розуміти: це авантюра, яку вніс в зал автор, який зараз стоїть на трибуні, і голова Національного банку. Такі речі голосувати без економічного обґрунтування не можна. Наша фракція не буде голосувати.

ЄФРЕМОВ О.С.
ЄФРЕМОВ О.С.

Я думаю, что коллеги могут не волноваться, мы осознанно понимаем, что делаем и за что голосуем. И мы понимаем, куда нас могут втянуть, если вы не проголосуете. Наверное, вы к этому идете.

Поэтому я прошу всех тех, кто действительно понимает, насколько важны те решения, которые сейчас мы принимаем, все-таки поддержать норму: 120 и 5 лет. Еще раз вернуться и проголосовать за эту норму. Я думаю, что з такой постановкой вопроса согласится абсолютное большинство представителей банков. Спасибо.

ГРИЦЕНКО А.С.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Анатолій Гриценко.

ГРИЦЕНКО А.С.
Шановні колеги! Монополізація категорично неприпустима, я прошу викласти аргументи Павла Жебрівського.

ЖЕБРІВСЬКИЙ П.І.
ЖЕБРІВСЬКИЙ П.І.
Шановні колеги! У нас справді банки ніхто не буде купувати, бо вони нікому не будуть потрібні, якщо регуляторний капітал не буде піднятий до тої планки, про яку говорять, то вони просто на ринку не будуть ліквідними. І насправді вони умруть. І, по великому рахунку, постраждає достатньо велика кількість людей.

Ми достатньо багато говоримо про європейську інтеграцію, якщо ми готуємо своє законодавство, гармонізуємо своє законодавство з європейським, то правильно і логічно було б, щоб насправді був статутний капітал 50 мільйонів гривень. Це в тому числі і комунальні банки міст, це в тому числі банки системні, які на сьогоднішній день компанії відкривають.

Власне, це та норма, планка піднята, яку можуть подолати 85 банків про які ми говоримо. Я закликаю, щоб ми, все-таки дослухалися до європейського …

ГОЛОВУЮЧИЙ. Обмінялись думками, будь ласка від комітету Юрій Володимирович, яка думка?

ПОЛУНЄЄВ Ю.В. Шановні народні депутати! Я прошу вас відкинути емоції і зайву риторику, цей законопроект готувався до другого читання цілою групою серйозних фахівців і Національного банку, і міжнародних. Я хочу пояснити, капітал банку потрібний в першу чергу для того, щоб ним захищати вкладників і депозити, які в банку розміщені. І якщо банк недокапіталізований, то власники не мають страхового резерву за допомогою якого вони страхують в першу чергу вкладників банку. Тенденція до підвищення розміру мінімального статутного і регулятивного капіталу, це загальна, світова тенденція, і … рекомендує це робити. Ми постраждали всі від фінансової кризи, ми бачили черги наших вкладників до банків. Єдиний вихід стратегічний з цього – це підвищення статутного капіталу.

Національний банк запропонував високу планку, знайшли компроміс. Шановні народні депутати, давайте не грати тут в підкидного, 50 мільйонів і так далі.

Давайте проголосуємо за зважену пропозицію 120,5. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Аржевітін.

АРЖЕВІТІН С.М.

Шановні народні депутати, по-перше, якщо говорити мовою компромісів, то п’ять років це та дата, яка дійсно може визначити як буде виглядати ринок через два-три роки. І я думаю, що в депутатів наступного скликання буде можливість ще раз оцінити в якому стані буде банківська система через два-три роки після кризи. І можливо або залишити цю норму 5 років і 120, або можливо внести якісь інші пропозиції. Тому я пропоную сьогодні, враховуючи, що ми знайшли і шукаємо компроміси, все-таки погодитися на 120 мільйонів статутного капіталу для всіх банків з нормою 5 років. Я думаю, через деякий час депутати все рівно повернуться до цієї норми. Тому я прошу цей компроміс підтримати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, заради уточнення, я хотів би нагадати колезі Соболєву, що Полунєєв не є автором цього законопроекту, він доповідає від імені комітету, це друге читання. Полунєєв доповідає як секретар комітету, від комітету, він не автор законопроекту, він доповідач, тому не треба його звинувачувати.

Друге. Шановні колеги, ми дійсно знайшли в цій залі найкращий компроміс, який полягає в тому, що ми відтерміновуємо введення в дію цифри, яку ми зараз затвердимо, аж на п’ять років.

Третє. Погодьтеся, що банки це непогано, але 180 банків мабуть забагато. І тому треба врегулювати, що банки нехай дбають про себе, це дуже добре, але, в першу чергу, нехай вони виконують свої функції перед тими, хто створив і хто годує ці банки, перед тими, хто вкладає свої кошти. Ми з вами, на жаль, захищаємо тільки банки і банківський капітал, забуваючи про тих, хто створив ці банки своїми коштами.

Тому я ставлю на голосування пропозицію, яка звучала про те, щоб ще раз повернутися до голосування, компромісу, який ми знайшли, 120 мільйонів і 5 років. Прошу проголосувати про повернення до цієї пропозиції.

За-247


Я ще раз наголошую, шановні колеги, ми знайшли розумні межі, давайте підтримаємо цю пропозицію по всьому тексту там, де має до цього відношення, записати 120 мільйонів і термін 5 років. Прошу голосувати 120 мільйонів і 5 років.

За-237. Прийнято.


Ще раз наголошую, для роботи над остаточною редакцією, якщо ми її приймемо в цілому (а я сподіваюсь, що так і буде), що по всьому тексту, щоб не голосувати вже кожну окремо, по всьому тексту цифра, там де треба замість «500» - «120 мільйонів» і по всьому тексту там, де було «3 роки», «встановлюється 5-річний термін».

Так, шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні і в цілому законопроекту за номером 0884 - про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків) з врахуванням тих пропозицій, які ми підтримали. Прошу голосувати.

За-230. Закон прийнято.

Джерело: http://www.rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/15021108_06.htm