Семинар Clifford & Cance - пролемы украинского банковского законодательства

ПРОБЛЕМА 1 - Максимальна процентна ставка за зовнішніми запозиченнями не відповідає ринковим реаліям

ПРОБЛЕМА 2 - Якщо український банк отримує комісію за реструктуризацію боргу клієнта, такий банк не може оптимізувати резервування під кредитні ризики, витрати на реструктуризацію та ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції за такою реструктуризацією.

ПРОБЛЕМА 3 -  Якщо кілька українських банків отримують від позичальника актив в якості нового забезпечення, банки, які не мають зареєстрованого першого пріоритету вимоги, не можуть врахувати дане забезпечення для цілей резервування

ПРОБЛЕМА 4 -  Для погашення основної суми кредиту в іноземній валюті від нерезидента, український банк не може купити більше іноземної валюти, ніж він конвертував у гривні при отриманні такого кредиту

ПРОБЛЕМА 5 – Лист ДПА до НБУ, за яким ДПА вказує на незаконність положень кредитних договорів, за якими позичальник-резидент компенсовує кредитору-нерезиденту суми податкового утримання в Україні (tax gross-up clause).

ПРОБЛЕМА 6 – Заборона до 1.01.2011 дострокової сплати за кредитами від нерезидентів (Закон №1533-VI).