Про випуск банкнот з підписом Арбузова

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Постанова від 04.03.2011 №55 

Про випуск банкнот у 2011 і 2012 роках з підписом Голови Національного банку України С.Г.Арбузова

З метою забезпечення готівкового обігу відповідно до статей 34 і 35 Закону України "Про Національний банк України" та у зв'язку з призначенням на посаду Голови Національного банку України С.Г.Арбузова Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є: 

1. Випустити в межах планового випуску та ввести в обіг
банкноти зразка 2003 та наступних років випуску з підписом Голови
Національного банку України С.Г.Арбузова та відображенням на них
року випуску, у тому числі номіналом 1 гривня - з 1 вересня, 2 і
500 гривень - з 1 грудня, 5 і 200 гривень - з 1 листопада,
10 гривень - з 1 липня, 50 гривень - з 1 червня 2011 року, 20 і
100 гривень - з 1 березня 2012 року.


2. Банкнотно-монетному двору (О.І.Кірєєв) забезпечити
виготовлення банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і
500 гривень з підписом Голови Національного банку України
С.Г.Арбузова та їх відвантаження до Центрального сховища в
установленому порядку.


3. Центральному сховищу (О.М.Толстой) у встановленому порядку
здійснювати підкріплення територіальних управлінь Національного
банку України, а останнім - банків банкнотами номіналом 1, 2, 5,
10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень зразка 2003 та наступних років
випуску з підписом Голови Національного банку України
С.Г.Арбузова.


4. Банкам України забезпечувати приймання від клієнтів
банкнот номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень
зразків попередніх років випуску та їх видачу (крім видачі банкнот
зразків до 2003 року) без обмежень у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами Національного банку України.


5. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу
(О.В.Дащенко) довести зміст цієї постанови до відома
територіальних управлінь Національного банку України та банків
України для використання в роботі.


6. Департаменту зовнішньоекономічних відносин (С.В.Круглик)
забезпечити в установленому порядку інформування громадськості
через засоби масової інформації про введення в обіг банкнот
номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень зразка 2003
та наступних років випуску з підписом Голови Національного банку
України С.Г.Арбузова.


7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України В.Л.Кротюка.


8. Постанова набирає чинності з дня її підписання.

Голова                                                                          С.Г.Арбузов

Финансовый и банковский гид ®, Банковские истории ® Источник: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_055500-11