Глава налоговой службы рассказал о проверках и штрафах в 1 грн.

Глава налоговой службы
Государственная налоговая служба Украины и Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ продолжают совместную кампанию по разъяснению норм Налогового кодекса.

Приводим новые ответы главы Государственной налоговой службы Украины Виталия Захарченко на вопросы, поступившие от налогоплательщиков в рамках интерактивной конференции "Налоговый кодекс и применение его норм":

- Виталий Юрьевич, в новом Налоговом кодексе осталась статья, требующая сдачи отчетов недействующими предприятиями. Пенсионный фонд решил эту проблему подачей заявления о временном прекращении деятельности. Почему не может этого сделать ГНА?
 -Ви праві, така стаття дійсно залищилась. Відповідно до п.49.2 ст.41 р.ІІ Податкового кодексу України, платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації, розрахунки щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною (абз. 3 п. 46.1 ст.46 ПКУ).

- Как будут привлекаться к ответственности налогоплательщики за правонарушения, совершенные до 1 января 2011 года, но выявленные после этой даты. Будут ли налоговые органы при наложении штрафов за такие правонарушения ориентироваться на требование ст. 58 Конституции о недопустимости обратного действия законов во времени?

- Як Ви правильно зазначили, ст.58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Відповідно до пункту 2 розділу XIX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", на підставі якого за актами перевірок податкового законодавства застосовувались штрафні санкції, визнано таким, що втрачає чинність з 1 січня 2011 року. У главі 11 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 (далі ПКУ) передбачено застосування відповідальності до платників податків у разі виявлення порушень.

Враховуючи вищенаведене, до платників податків за результатами документальних перевірок за податкові періоди до 2011 року буде застосовуватись відповідальність у порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755.

- Все знают, что незнание законов не освобождает от ответственности, но новый кодекс сильно отличается от законов, действовавших ранее, и люди просто еще не знают, как с ним работать. Скажите, будут ли послабления ответственности в первые периоды действия НК? Ведь нарушения будут, но они будут ненамеренными.

- Дану ситуацію ми передбачили в пункті 7 підрозділу 10 "Інші перехідні положення" розділу ХХ Податкового кодексу України, відповідно до якого штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.

Источник: http://news.liga.net/news/N1101723.html