Про заходи Національного банку України щодо підвищення ефективності банківського нагляду та забезпечення виконання банками вимог законодавства

Національний банк
23 лютого 2009 року у Міністерстві юстиції України зареєстровано постанову Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства" від 30.01.2009 № 38, якою запроваджується особливий режим контролю за діяльністю банків шляхом призначення Національним банком України куратора банку. Особливий режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду, спрямованим на підвищення ефективності банківського нагляду, здійснення адекватної оцінки поточного стану і перспектив розвитку банків, виявлення ризиків у їх діяльності тощо.

Крім того, за цей період Національним банком України вжито заходи, що спрямовані на забезпечення виконання банками вимог законодавства, що регулює кредитні відносини. Так, по банківській системі надано лист-роз'яснення, у якому Національний банк України попереджає банки, що:

- необґрунтоване підвищення банком процентної ставки за кредитами буде кваліфікуватись як порушення статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині перевірки кредитоспроможності позичальників, наслідком якого є ризик припинення позичальником сплати процентів та неповернення кредиту;

- у разі виявлення порушень вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 р. № 168 Національним банком України відповідно до статті 73 зазначеного закону будуть застосовуватися до банків та їх керівників адекватні заходи впливу.