Про гарантування пролонгованих вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)
Е л е к т р о н н а    п о ш т а

40-111/1841-4414
25.03.2009

Роз’яснення щодо відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
гарантованої суми за вкладами фізичних осіб,
що знаходяться у банках, які переведені до
категорії тимчасових учасників Фонду.


Відповідно до статті 28 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) переведення учасників Фонду до категорії тимчасових учасників не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня отримання банком повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності.
При цьому, звертаємо увагу на те, що право на відшкодування Фондом за вкладами, залученими до дня отримання банком повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника згідно із вищезазначеною статтею Закону, мають вкладники у разі продовження (пролонгації) строку дії таких вкладів.Виконавчий директор - Директор Дирекції з
банківського регулювання та нагляду                                               В.В.Пасічник

Р-6050

До відома: розмір гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки, становить 150 000 грн.
Перейти на сайт Фонду гарантування:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Deposit Insurance Fund of Ukraine