Ро'зяснення НБУ щодо реструктуризацii кредитiв (Лист №40-511/1694-3958 від 19.03.2009)

Пасичник Василий Васильевич
Е Л Е К Т Р О Н Н А П О Ш Т А

№40-511/1694-3958 19.03.2009

Національним банком України з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, закріплення позитивних тенденцій в діяльності банків та забезпечення їх подальшої стабільної роботи прийнято постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 № 413 “Про окремі питання діяльності банків” (далі – Постанова № 413) та від 05.02.2009 № 49 “Про окремі питання діяльності банків” (далі – Постанова № 49).

З метою забезпечення належного виконання вимог зазначених постанов Національний банк України надає наступні роз’яснення щодо практичного застосування їх окремих положень.
Пунктом 4 Постанови № 413 банкам дозволено самостійно та на власний ризик приймати рішення про пролонгацію кредитів, наданих товаровиробникам, і до 01.10.2009 визначати клас таких позичальників без урахування факту такої пролонгації. Враховуючи, що Постанова № 413 набрала чинності з 04.12.2008, це її положення застосовується до кредитів, які пролонговані банками після набрання чинності цієї постанови.

Згідно з пунктом 1 Постанови № 49 банкам на період до 01.01.2011 дозволено:
- самостійно та на власний ризик, з урахуванням фінансового стану позичальників-фізичних осіб, приймати рішення про реструктуризацію наданих їм кредитів і здійснювати оцінку їх фінансового стану та стану обслуговування боргу без урахування факту такої реструктуризації відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 №279 (зі змінами), за умови, що кредитним договором (або змінами до нього щодо реструктуризації заборгованості) установлено строк погашення основного боргу та/або процентів/комісій не рідше одного разу на місяць і позичальник забезпечує виконання зобов’язань своєчасно та в повному обсязі;
- підвищувати на один рівень категорію реструктуризованої кредитної операції з позичальниками, яких віднесено до класів “Б”, “В” та “Г”, за якою стан обслуговування позичальником боргу протягом останніх шести місяців визначений як “добре”, за умови, що кредитним договором (або змінами до нього щодо реструктуризації заборгованості) установлено строк погашення основного боргу та/або процентів/комісій не рідше одного разу на місяць.

Положення Постанови №49 щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи та щодо підвищення категорії кредитної операції позичальників (як фізичних, так і юридичних осіб) поширюються на кредити, реструктуризацію яких банками здійснено починаючи з 05.02.2009 з дотриманням принципів, визначених пунктом 2 цієї постанови.

Виконавчий директор – директор
Дирекції з банківського регулювання та нагляду                                           В.В.Пасічник