Постанова КМУ и НБУ № 1133 (передача вкладов из Укрпромбанка в Родовид)КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2009 р. № 1133
Київ


Про взаємодію Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо відчуження товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" зобов'язань за вкладами фізичних осіб та активів публічному акціонерному товариству "Родовід Банк" 

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

Установити, що:

Міністерство фінансів разом з Національним банком України забезпечує укладення з товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" та публічним акціонерним товариством "Родовід Банк" договору щодо взаємодії між зазначеними банками, Міністерством фінансів та Національним банком України під час здійснення операцій з відчуження товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" зобов'язань за вкладами фізичних осіб та активів публічному акціонерному товариству "Родовід Банк" (далі - відчуження зобов'язань та активів);

під час вирішення питання щодо відчуження зобов'язань та активів Міністерство фінансів за погодженням з Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у капіталізації банків подає Кабінетові Міністрів України проект акта щодо попередньої додаткової капіталізації публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" у розмірі, визначеному за пропозицією Національного банку України у сумі, необхідній для дотримання економічних нормативів, установлених банківським законодавством, але не менше суми вкладів фізичних осіб, що гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до законодавства;

після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо попередньої додаткової капіталізації публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" Національний банк України в установленому порядку надає дозвіл на відчуження активів товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк";

для проведення в установленому законодавством порядку незалежної оцінки активів товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", відібраних публічним акціонерним товариством "Родовід Банк" для відчуження на його користь, зазначене публічне товариство за погодженням з Міністерством фінансів залучає оцінювача;

за результатами відчуження зобов'язань та активів Міністерство фінансів за погодженням з Експертно-аналітичною радою з питань участі держави у капіталізації банків подає Кабінетові Міністрів України проект акта щодо додаткової капіталізації публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" у розмірі, визначеному як різниця між такими зобов'язаннями та активами з урахуванням його попередньої додаткової капіталізації;

Національний банк України:

- забезпечує продаж публічному акціонерному товариству "Родовід Банк" іноземної валюти в обсязі, необхідному для виплати вкладів фізичних осіб в іноземній валюті;

- здійснює викуп облігацій внутрішньої державної позики, випущених державою на суму, що відповідає розміру додаткової, в тому числі попередньої капіталізації публічного акціонерного товариства "Родовід Банк", протягом п'яти банківських днів з дня надходження від нього пропозиції щодо викупу таких облігацій відповідно до платіжного календаря публічного акціонерного товариства "Родовід Банк" з виплати вкладів фізичних осіб, а також забезпечує підтримку ліквідності зазначеного банку, зокрема сприяє реструктуризації кредитів рефінансування, наданих Національним банком України.


Прем'єр-міністр України                                             Ю. ТИМОШЕНКО

Голова Національного банку України                       В. СТЕЛЬМАХ


www.helpukrprombank.com
Телефони для довідок:
0 (44) 200-10-90
0-800-50-8888
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні по всій Україні)


Органы власти в Украине:

Верховна Рада УкраиныВерховна Рада Украины
Президент Украины
Кабинет Министров Украины
Национальный банк Украины
Фонд гарантирования вкладов
Комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Антимонопольный комитет Украины
Главное контрольно-ревизионное управление
Государственная налоговая администрация Украины
Государственное агенство инвестиций и инноваций
Государственный комитет финансового мониторинга
Государственная таможенная служба
Пенсионный фонд Украины
Сдужба экспортного контроля
Фонд государсвенного имущества
Судебные органы
Другие органы государственной власти>>>

Генеральная прокуратура Украины


Иностранные ресурсы:
Министерства финансов разных стран
Финансовые регуляторы разных стран (Financial Regulatory Agencies)
Центральные банки других стран
Международные финансовые организации:
Азіатський банк развитку
Банк міжнародних розрахунків
Європейський банк реконструкції і розвитку
Європейський інвестиційний банк
Європейський центральний банк
Міжамериканський банк развитку
Міжнародна фінансова корпорація
Міжнародний валютний фонд
Світовий банк
Представництво Світового банку в Україні

Банки Украины