Розяснення НБУ стосовно надання інформації про діяльність банку

Згідно зі статтею 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність» клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності банку. Так, банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію, зокрема, відомості, які підлягають обов'язковій публікації, про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан.

Крім того, відповідно до статті 70 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк зобов'язаний публікувати в газеті «Урядовий кур'єр» чи «Голос України» квартальні баланси, а також звіт про прибутки (збитки) протягом місяця, наступного за звітним кварталом, а також річну фінансову звітність, підтверджену аудитором, не пізніше 1 червня наступного за звітним.

Також, з інформацією про основні показники діяльності банків можна ознайомитися на офіційному сайті Національного банку України www.bank.gov.ua у розділі «Банківський нагляд».