Щодо взаємозаліку зобов'язань під час дії мораторію

Національний банк Украины, Банковские историиНаціональний банк України
Департамент нормативно-методологічного
забезпечення банківського регулювання та
нагляду

№40-112/2098-5536 від 03.04.2009
Щодо взаємозаліку зобов'язань під час дії мораторію

Національний банк України повідомляє наступне за результатами розгляду запитів тимчасових адміністраторів щодо можливості погашення заборгованості позичальників банку за рахунок коштів, що знаходяться на вкладних (депозитних) рахунках, в умовах дії мораторію на задоволення вимог кредиторів.


Згідно ч.З ст.80 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з дня свого призначення тимчасовий адміністратор має повне та виняткове право управляти банком та контролювати його, вживати будь-яких заходів щодо відновлення фінансового стану банку або, при необхідності, підготувати банк до продажу чи реорганізації з метою забезпечення інтересів вкладників та інших кредиторів.
Питання введення та дії мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення тимчасової адміністрації врегульовано ст. 85 Закону про банки, якою, зокрема, визначено, що:
по-перше, мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов'язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації;
по-друге, мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій, здійснюваних тимчасовим адміністратором.

Враховуючи викладене та закріплені Законом про банки за тимчасовим адміністратором права, тимчасовий адміністратор з метою забезпечення інтересів вкладників та інших кредиторів банку може вживати заходи щодо відновлення фінансового стану банку шляхом:
1) погашення вкладником банку простроченої заборгованості за наданим банком кредитом позичальнику, якщо вкладник одночасно є позичальником банку та строк виконання зобов'язання банку за вкладом настав після введення мораторію;
2) погашення вкладником банку простроченої заборгованості за наданим банком кредитом позичальнику, якщо вкладник та позичальник є різними особами та строк виконання зобов'язання банку за вкладом настав після введення мораторію;
3) погашення третьою особою, яка не є клієнтом банку, простроченої заборгованості за наданим банком кредитом позичальнику, якщо таке погашення здійснюється грошовими коштами;
4) погашення вкладником банку простроченої та/або пролонгованої
заборгованості за наданим банком кредитом позичальнику, якщо вкладник та позичальник є різними особами та на зобов'язання банку за вкладом поширюється дія мораторію, але відповідний захід є одним із заходів відновлення фінансового стану банку відповідно до Плану тимчасового адміністратора;
5) погашення, в тому числі дострокове, вкладником банку заборгованості за наданим банком кредитом позичальнику, якщо вкладник одночасно є позичальником банку та на зобов'язання банку за вкладом поширюється дія мораторію, але відповідний захід є одним із заходів відновлення фінансового стану банку відповідно до Плану тимчасового адміністратора.

При цьому врегулюванні правовідносин щодо вирішення вищезазначених питань тимчасовий адміністратор має враховувати норми Цивільного кодексу України, що регулюють питання виконання та припинення зобов'язань, а також вимоги Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516 (зі змінами), та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами), в частині правого режиму вкладних рахунків.