НБУ - Про реєстр позичальників

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 05.11.2009 р. N 40-312/6000-20684
Керівникам банків (за списком)

Щодо участі в ЄІС "Реєстр позичальників"

Процес здійснення кредитної діяльності вимагає особливого підходу, оскільки кредитний ризик присутній в усіх видах діяльності банку, де результат залежить від діяльності контрагента-позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає кошти, або бере зобов'язання про їх надання незалежно від того, де відображається операція - на балансі чи поза балансом.

Враховуючи те, що кожен окремий конкретний контрагент банку (позичальник, боржник), є джерелом індивідуального кредитного ризику, оцінка його кредитоспроможності ґрунтується на визначенні спроможності своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за усіма прийнятими зобов'язаннями, тобто зобов'язаннями перед усіма кредиторами.
Побудова ефективної системи ризик-менеджменту в банках неможлива без використання відповідних методів щодо ідентифікації та оцінки ризиків, а також інформації щодо позичальників-контрагентів.

З метою зменшення рівня кредитного ризику, підвищення надійності банків Національним банком України створена єдина інформаційна система обліку позичальників (боржників) "Реєстр позичальників", які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банками.

ЄІС "Реєстр позичальників" функціонує з 2001 року і за цей час у ньому накопичено значний обсяг інформації стосовно клієнтів, які мають прострочену заборгованість перед банками, у тому числі банками, що ліквідовані, або знаходяться у стадії ліквідації.

Програмні засоби Національного банку України забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу на всіх технологічних ланках ЄІС "Реєстр позичальників".

За обсягом накопичених даних, рівню централізації і захисту інформації, ступеню контролю з боку координатора (Національного банку України) за діяльністю учасників системи ЄІС "Реєстр позичальників" не має аналогів в Україні.

Положення про єдину інформаційну систему "Реєстр позичальників", типова форма договору на участь у системі, форми надання даних до системи та отримання інформації з ЄІС "Реєстр позичальників", затверджені постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 N 245.

Національний банк України неодноразово звертав увагу на необхідність участі банків у ЄІС "Реєстр позичальників" (останній лист стосовно цього питання було направлено 06.10.2009 N 40-312/5355-18662).

Участь банків у ЄІС "Реєстр позичальників" є однією із складових загального комплексу заходів, спрямованих на підтримання належного рівня управління кредитним ризиком, безпеки банківської діяльності та фінансової стабільності, забезпечення захисту інтересів вкладників і кредиторів банків.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ваш банк на теперішній час ще не став учасником ЄІС "Реєстр позичальників", Національний банк рекомендує розглянути питання щодо участі у системі та укладанні відповідного договору.

Для участі в ЄІС "Реєстр позичальників" банку необхідно надіслати Національному банку України 2 екземпляри підписаного та скріпленого печаткою банку договору про підключення і роботу Вашого банку у ЄІС "Реєстр позичальників" на адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01008 (Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду).

Про прийняте рішення просимо повідомити письмово на електронну адресу Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду.

З повагою,

Виконавчий директор - директор
Дирекції з банківського регулювання та нагляду                                         В. В. Пасічник