Розяснення НБУ щодо дії мораторієв

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку Національним банком України в низку банків введено тимчасову адміністрацію та встановлено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Згідно зі ст. 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) мораторій не поширюється на зобов’язання, які пов’язані з обслуговуванням господарської діяльності банку, в тому числі виплатою заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку, а також вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, аліментів, пенсій, стипендій, соціальних допомог у межах установлених тимчасовим адміністратором лімітів.


Отже, на кредиторські вимоги по зобов’язаннях банку, які виникли із договорів банківського рахунку, банківського вкладу тощо, строк виконання яких настав після призначення тимчасової адміністрації банку дія мораторію не поширюється і за наявності коштів такі вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 78 Закону про банки з дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора.

З дня свого призначення тимчасовий адміністратор має повне та виняткове право управляти банком та зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів для приведення діяльності банку в правову та фінансову відповідність із вимогами цього Закону та нормативно-правовими актами Національного банку України з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів. Тимчасовий адміністратор вживає заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, в тому числі відступлення права вимоги, переведення боргу чи реорганізацію банку, без повідомлення та отримання згоди акціонерів, боржників, кредиторів (вкладників) банку. Акціонери, кредитори (вкладники) банку не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов’язань банку та відшкодування їм збитків при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку (ст. 80 Закону про банки).

Враховуючи вищевикладені норми Закону про банки, питання щодо повернення коштів має вирішуватися тимчасовим адміністратором Банку відповідно до вимог чинного законодавства України та умов укладеного договору.

З метою приведення порядку залучення банками України вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у відповідність до вимог статті 1060 Цивільного кодексу України статті та 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» постановою Правління Національного банку України від 23.03.2009 № 159 внесені зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516, зокрема, у разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) (далі - вимога) банк зобов'язаний:
- прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку;
- взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.
Ця постанова Правління Національного банку України зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 і набрала чинності з 27.04.2009.


Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах кожному із таких учасників (стаття 3 Закону).

Право на відшкодування Фондом за вкладами, залученими до дня отримання банком повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника згідно із вищезазначеною статтею Закону, мають вкладники у разі продовження (пролонгації) строку дії таких вкладів.

Статтею 30 Закону України про «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» передбачено що, вкладники набувають право на отримання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів. Недоступністю вкладів згідно до ст. 1 цього закону є неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду.

Згідно до ст. 84 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію та ініціювати ліквідацію банку, у разі, коли дійде висновку, що фінансове оздоровлення банку є неможливим.
Порядок здійснення заходів щодо відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб визначений Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затвердженим рішенням адміністративної ради Фонду від 12.02.2002 №2.

З інформацією щодо діяльності Фонду та зазначеними нормативно правовими актами можна ознайомитися на його офіційному сайті www.fg.org.ua